VIKO õpikeskkond

Logi sisse

Mis on VIKO?

VIKO on TLÜ Haridustehnoloogia keskuses välja töötatud virtuaalne õpikeskkond, mille loomisel on silmas peetud Eesti üldhariduskoolide vajadusi.

Õpikeskkond võimaldab õpetajatel muuta oma õppematerjalid, õppetööd puudutav info ja ajakava õpilastele veebis kättesaadavaks, samuti pakub keskkond suhtlemisvõimalusi foorumite näol.

Õpikeskkonna VIKO valmistamist toetas Tiigrihüppe Sihtasutus

Tiigrihüppe logo.